RSS | Digi Akademie http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/ Firemní kurzy jsou pořádány pro skupiny pracovníků a zákazník si sám zvolí místo, délku, datum i naplň kurzu. Základy eGovernmentu a efektivní komunikace s veřejnou správou pro malé a střední firmy http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/43 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. Cílem semináře je připravit účastníky komplexního souboru administrativních úkonů spojených s prvky eGovernmentu v ČR v souvislosti s elektronizací procesů. Absolvent si v rámci kurzu osvojí teoretické znalosti včetně aktuální legislativy a praktické postupy usnadňující komunikaci firem s veřejnou správou, elektronickou archivací dokumentů a elektronickým bankovnictvím. Účastníci kurzu dostanou přístup do e-learningových kurzů věnovaných nejen této problematice." Wed, 06 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook - tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/25 Kurz je souhrnem užitečných tipů a triků pro rychlé a správní používání aplikace Microsoft Outlook. Témata se týkají všech složek aplikace, od pošty až po deník. Jsou ukázány některé alternativní postupy k běžně používaným, v některých případech mohou přinášet nejen nový pohled na funkce aplikace, ale i úsporu času. Wed, 06 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - pro mírně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/17 Využití programu Microsoft Excel při vytváření výkazů, formulářů a zpráv. Thu, 07 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/39 Tipy a triky pro efektivní tvorbu a získání profesionálního vzhledu dokumentů. Fri, 15 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - analýza dat a statistické výpočty http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/20 Využití pokročilých funkcí kontingenční tabulky k analýze rozsáhlých dat. Použití nástrojů citlivostní analýzy. Nástroje pro zjišťování závislostí jevů a predikci budoucího stavu. Aplikace pokročilých nástrojů Microsoft Excel pro analýzu a statistické zpracování dat. Ukázka použití doplňku Analýza dat ( Analysis TollPack) k vybraným statistickým analýzám. Grafické a výpočetní metody pro zpracování souborů dat. Fri, 15 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - tipy a triky pro zefektivnění práce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/18 Nové funkce, klávesové zkratky, efektivní řešení. Mon, 18 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word - tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/40 Nejvhodnější postupy pro zkrácení tvorby dokumentů a profesionálního vzhledu. Fri, 22 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – rychlý restart http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/12 Kurz je určen pro samouky, kteří již mají minimální znalosti aplikace a chtějí si je utvrdit a rozšířit. Vkládání dat, jejich úpravy a formátování. Změny struktury listu a sešitu. Základy tvorby vzorců a funkce automatického shrnutí. Tvorba minigrafů a grafů a jejich formátování. Nastavení rozložení stránky a tisk tabulek a grafů. Mon, 25 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Visio - základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/31 Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Propojení dat výkresů s databázemi. Tue, 26 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Visio - pro začátečníky - otevřený http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/33 Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Propojení dat výkresů s databázemi. Tue, 26 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - interaktivní tabulky a grafy http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/19 Kurz je určen uživatelům, kteří mají dobré základy v běžném používání aplikace Excel a chtějí provádět sofistikovanější analýzy zahrnující zejména různé interaktivní a dynamické prvky. Uživatel se seznámí se základními prvky parametrizace úloh v aplikaci Excel a zrealizuje několik praktických řešení zaměřených na tvorbu interaktivních tabulek a grafů. Wed, 27 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs "Microsoft Excel - pro ,,věčné"" začátečníky" http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/16 Práce v programu Microsoft Excel pro běžné uživatele. Mon, 02 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - pro pokročilé uživatele - otevřený http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/22 Využití programu Microsoft Excel pro vytváření efektních grafů, trendových čar apod. Wed, 04 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint - prezentační dovednosti prakticky - otevřený http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/29 Praktická a konkrétní demonstrace postupů, jak zlepšit kvalitu a efektivitu vlastních prezentací z hlediska obsahového i estetického. Thu, 05 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – základní - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/38 Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na běžnou kancelářskou korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a obrázků a jejich úpravy v dokumentu . Vkládání a nastavení záhlaví a zápatí, číslování stránek. Kontrola pravopisu a gramatiky. Tisk dokumentu. Fri, 06 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/28 Pokročilá práce s obsahem prezentace. Globální formátování prezentace pomocí vlastních předloh a motivů. Tvorba šablon. Pokročilé možnosti vkládání a propojování objektů. Nastavení přechodu snímků a animace vložených objektů. Techniky předvádění prezentace a sbalení prezentace pro distribuci. Tue, 10 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/5 Seznámení s ovládáním aplikace, práce se sešitem. Vkládání dat, úpravy a formátování dat. Změny struktury listu a sešitu. Základy tvorby vzorců a seznámení s funkcemi automatického shrnutí. Tvorba minigrafů a grafů a jejich formátování. Nastavení rozložení stránky a tisk tabulek a grafů. Wed, 11 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Právní aspekty práce s elektronickými dokumenty a jejich archivace http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/45 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. Cílem semináře je seznámení se s problematikou digitalizace dokumentů a jejich archivace v rámci stávajících legislativních úprav. Na tuto tematiku navazuje problematika elektronických platebních systémů. Účastníci kurzu dostanou přístup do e-learningových kurzů věnovaných nejen této problematice." Wed, 11 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Datové schránky – komunikace s veřejnou správou http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/44 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. V tomto semináři účastníci získají znalosti o základních pravidlech práce s Datovými schránkami pro komunikaci s veřejnou správou. Účastníci kurzu se seznámí s přehledem platné legislativy a zároveň získají mnoho praktických informací a shrnutí změn, které v komunikaci s veřejnou správou přinesly datové schránky." Wed, 18 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – makra efektivně http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/14 Kurz je určen pro uživatele, kteří si potřebují zautomatizovat některé každodenně se opakující činnosti, ale nechtějí se příliš zabývat teorií programování ve VBA. V kurzu se uživatelé naučí zaznamenat opakující se postupy formou makra, naučí se makro ladit krokováním a vytvořit si nástroje pro jeho spuštění. Během kurzu budou zmíněny tipy, jak makro zaznamenat tak, aby pracovalo co nejobecněji i bez větších úprav kódu. Tue, 24 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/42 Kurz je určen pro uživatele, kteří s programem již běžně pracují. Thu, 26 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs ICT bezpečnost - základní informace o situaci, hrozbách, rizicích, digitálních stopách http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/46 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. Účastníci získají přehled o dostupných metodách a nástrojích pro zabezpečení firemního i domácího počítače. Účastníci se seznámí s riziky a situací v bezpečnosti IT. Dále účastníci získají povědomí o legislativním rámci této problematiky. Tématem budou také stopy zanechávané v digitálním světě a možnost zneužití. Pozornost bude věnována problematice elektronického bankovnictví a bezpečného platebního styku. Účastníci kurzu dostanou přístup do e-learningových kurzů věnovaných nejen této problematice." Fri, 27 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – vytváříme aplikaci http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/10 Zkušený lektor Vás provede tvorbou aplikace – interaktivního reportu. Školení zahrnuje jednak některé pokročilé techniky práce v aplikaci Excel, jednak automatizaci části aplikace pomocí jazyka Excel VBA. Mon, 30 Oct 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel - vytváříme aplikaci - otevřený http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/21 Zkušený lektor Vás provede tvorbou aplikace - interaktivního reportu. Školení zahrnuje jednak některé pokročilé techniky práce v aplikaci Excel, jednak automatizaci části aplikace pomocí jazyka Excel VBA. Mon, 30 Oct 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Visio – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/32 Pokročilé metody formátování pomocí stylů, práce s vrstvami, podrobné nastavení chování obrazců, vytváření vlastních vzorníků, nastavení ochrany výkresů, tvorba specifických výkresů pomocí vybraných šablon včetně ukázky propojení výkresu s databází. Fri, 03 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/15 Kurz je určen pro mírně pokročilé uživatele MS Excel, kteří si chtějí své znalosti obnovit a doplnit. Tipy pro rychlé vkládání dat a jejich formátování pomocí vlastních a podmíněných formátů. Tvorba vzorců s různými typy odkazů včetně prostorových a externích. Formátování a správa seznamů s využitím funkce tabulky. Řazení a filtrace rozsáhlých dat pomocí automatického filtru. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 06 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft PowerPoint – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/27 Základy vytváření prezentací, jejich formátování a úprava. Vkládání různých typů snímků a práce s nimi, vkládání textu do zástupných symbolů a textových polí a jeho formátování. Vkládání objektů do zástupných symbolů a jejich úprava. Nastavení prezentace před tiskem a tisk. Tue, 07 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy II. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/11 Kurz je určen uživatelům, kteří mají velmi dobré znalosti aplikace Excel, zejména v oblasti používání vzorců. Cílem kurzu je vytvořit interaktivní report z dat základní databáze s využitím řady technik, jako je použití dynamických vzorců, využití ovládacích prvků, parametrických grafů atd. Wed, 08 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – tvorba formulářů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/7 Tvorba formulářů Microsoft Excel s využitím různých prvků a technik. Vkládání ovládacích prvků formuláře a jejich nastavení. Tvorba formuláře s použitím ovládacích prvků ActiveX. Formuláře a automatizace - záznam a použití makra, ukázky programování událostí ovládacích prvků ActiveX. Thu, 09 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft PowerPoint – prezentační dovednosti prakticky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/26 Praktická a konkrétní demonstrace postupů, jak zlepšit kvalitu a efektivitu vlastních prezentací z hlediska obsahového i estetického. Mon, 13 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/41 Kurz je určen pro uživatele Word, kteří zpracovávají rozsáhlé dokumenty. Kurz zahrnuje tato témata: Výpočty a řazení v tabulkách. Převod textu na tabulku a zpět. Podrobné nastavení formátování a obtékání obrázků textem. Vkládání a formátování grafů a obrazců. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a vysvětlivkami. Organizace dokumentu s využitím stylů a zobrazení Osnova, tvorba a použití vnořených dokumentů. Revize dokumentu a různé formy jeho ochrany. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Tue, 14 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Internet – pokročilé využití a rizika http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/1 Účastníci se naučí rychle a efektivně získávat informace na Internetu, osvojí si pokročilé využívání služeb a dalších možností, které síť Internet nabízí. V kurzu se účastníci seznámí na příkladech z praxe i s riziky práce na internetu, typy útoků a možnostmi zneužití informací. Účastníci získají mnoho užitečných rad pro bezpečné používání internetu. Wed, 15 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – úvod do programování ve VBA http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/9 Automatizace opakujících se činností pomocí Microsoft Excel VBA. Základy jazyka - deklarace procedur a funkcí, deklarace proměnných a konstant, základní podmíněné příkazy a příkazy cyklů. Používání funkcí VBA. Úvod do objektového modelu Excel. Tvorba vlastních funkcí. Úvod do používání událostí. Tue, 21 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel - tipy a triky pro efektivní práci II. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/24 Kurz je tématickým pokračiváním kurzu Microsoft Excel - tipy a triky pro efektivní práci I., který by měl každý účastník absolvovat jako první, pokud nemá odpovídající znalosti. Větší pozornost zde bude věnována vizualizaci dat a práci se vzorci a funkcemi. Na závěr bude prezentováno několik zajímavých funkčností kontingenční tabulky pro analýzu dat. Wed, 29 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel - tipy a triky pro efektivní práci II. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/23 Kurz je tématickým pokračiváním kurzu Microsoft Excel - tipy a triky pro efektivní práci I., který by měl každý účastník absolvovat jako první, pokud nemá odpovídající znalosti. Větší pozornost zde bude věnována vizualizaci dat a práci se vzorci a funkcemi. Na závěr bude prezentováno několik zajímavých funkčností kontingenční tabulky pro analýzu dat. Thu, 30 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – analýza dat a statistické výpočty http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/8 Využití pokročilých funkcí kontingenční tabulky k analýze rozsáhlých dat. Použití nástrojů citlivostní analýzy. Nástroje pro zjišťování závislostí jevů a predikci budoucího stavu. Aplikace pokročilých nástrojů Microsoft Excel pro analýzu a statistické zpracování dat. Ukázka použití doplňku Analýza dat (Analysis ToolPack) k vybraným statistickým analýzám. Grafické a výpočetní metody pro zpracování souborů dat. Fri, 08 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – pro mírně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/6 Tipy pro rychlé vkládání dat a jejich formátování pomocí vlastních a podmíněných formátů. Tvorba vzorců s různými typy odkazů včetně prostorových a externích. Podrobné formátování grafů a vkládání spojnic trendu. Formátování a správa seznamů s využitím funkce tabulky. Řazení a filtrace rozsáhlých dat pomocí automatického filtru. Využití výsledků práce v jiných aplikacích Office. Mon, 11 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – pro pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/13 Kurz je určen pro uživatele MS Excel, kteří provádějí složitější analýzy a zpracovávají rozsáhlá data. Kurz zahruje tato témata: Pokročilé využití vzorců a funkcí, metody identifikace a odstranění chyb ve vzorcích. Zajištění integrity dat pomocí funkce ověření. Složitější filtrace dat pomocír ozšířeného filtru. Analýza rozsáhlých dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Využití nástrojů citlivostní analýzy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 15 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Access – úvod do programování ve VBA http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/2 Automatizace aplikace pomocí Microsoft Access VBA. Základy jazyka - deklarace procedur a funkcí, deklarace proměnných a konstant, základní podmíněné příkazy a příkazy cyklů. Používání funkcí VBA. Úvod do objektového modelu Access Tvorba vlastních funkcí. Programování událostí formulářů a sestav. Mon, 18 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/35 Pokročilá práce s tabulkami, obrázky, grafy a dalšími objekty. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a dalšími seznamy. Organizace struktury dokumentu s využitím zobrazení Osnova. Tvorba a použití formulářů . Revize dokumentu a jeho ochrana. Tvorba formulářů a úvod do automatizace. Mon, 18 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/34 Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a obrázků a jejich základní nastavení. Vkládání záhlaví a zápatí, číslování stránek. Kontrola pravopisu a gramatiky. Tisk dokumentu. Mon, 22 Jan 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Project – řízení projektů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/30 Základy tvorby projektového plánu v prostředí Microsoft Project. Tvorba osnovy plánu, přiřazení zdrojů, práce s kalendáři. Sledování a vyhodnocení projektu. Thu, 25 Jan 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Access – pokročilé techniky návrhu databáze http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/3 Pokročilé vlastnosti tabulek, polí a relací. Import a propojení dat z různých zdrojů. Souhrnné, parametrické a křížové dotazy, akční dotazy a jejich praktická aplikace, vlastnosti dotazů. Tvorba formulářů a sestav v návrhovém zobrazení. Základy tvorby samostatných a vnořených maker. Základní informace o nasazení databázové aplikace do provozu. Mon, 29 Jan 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – šablony a formuláře http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/36 Tvorba šablon a jejich základní stavební prvky. Vytváření formulářů pomocí formulářových polí a ovládacích prvků. Zamčení a vyzkoušení formuláře. Automatizace opakujících se činností pomocí zaznamenaných maker. Úvod do VBA a jeho použití pro automatizaci formulářů. Wed, 31 Jan 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – programujeme ovládací prvky obsahu http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/37 V tomto kurzu se naučíte programovat ovládací prvky obsahu ve Word VBA. Tyto ovládací prvky, které se používají k tvorbě formulářů, budete umět programově vkládat do dokumentu, měnit jejich vlastnosti, vkládat automaticky jejich obsah, ověřovat správnost uživatelem vloženého obsahu, zamykat je, řídit pohyb mezi nimi programovat jejich události. Fri, 09 Feb 2018 08:00:00 +0100 cs Microsoft Access – automatizace a nasazení databázové aplikace http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/4 Nástroje normalizace tabulek. Webová databáze a zajištění integrity dat pomocí datových maker. Složitější dotazy využívající poddotazy a funkce, základní příkazy SQL. Speciální makra, samostatná a vložená makra. Víceuživatelský provoz databáze a jeho nastavení. Tvorba vlastního uživatelského rozhraní. Problematika zabezpečení databáze, možnosti distribuce databáze. Informace o možnostech automatizace pomocí VBA. Thu, 22 Feb 2018 08:00:00 +0100 cs