RSS | Digi Akademie http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/ Firemní kurzy jsou pořádány pro skupiny pracovníků a zákazník si sám zvolí místo, délku, datum i naplň kurzu. Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy I. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/14 Kurz je určen uživatelům, kteří mají dobré základy v běžném používání aplikace Excel a chtějí provádět sofistikovanější analýzy zahrnující zejména různé interaktivní a dynamické prvky. Uživatel se seznámí se základními prvky parametrizace úloh v aplikaci Excel a zrealizuje několik praktických řešení zaměřených na tvorbu interaktivních tabulek a grafů. Tue, 28 Mar 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – tvorba formulářů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/8 Tvorba formulářů Microsoft Excel s využitím různých prvků a technik. Vkládání ovládacích prvků formuláře a jejich nastavení. Tvorba formuláře s použitím ovládacích prvků ActiveX. Formuláře a automatizace - záznam a použití makra, ukázky programování událostí ovládacích prvků ActiveX. Thu, 30 Mar 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook – efektivní management času a úkolů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/37 Kurz ukazuje praktické použití aplikace Outlook k co nejefektivnějšímu zvládnutí povinností pracovního dne. Seznámí uživatele s účinnými technikami pro zpracování pošty a možnostmi efektivnějšího přístupu k organizaci úkolů. Wed, 19 Apr 2017 08:00:00 +0200 cs Tipy a triky v Microsoft Office 2013 – rozdíly oproti 2007/2010 http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/59 Představení nových funkcí jednotlivých aplikací sady Microsoft Office 2013 ve srovnání s verzí 2007. Sun, 30 Apr 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – formátování a úpravy právních dokumentů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/55 Formální (nikoli obsahové) zpracování dokumentů právního charakteru. Formátování právních dokumentů a tvorba šablon. Triky pro opravu nesprávně formátovaného dokumentu. Tipy pro realizaci paralelních překladů. Provádění revizí, včetně řešení některých problematických situací. Během kurzu jsou používány různé vzorové právní dokumenty. V kurzu nejde o výklad jednotlivých nástrojů Word, ale o aplikaci vždy několika potřebných nástrojů při řešení konkrétních problémů. Tue, 02 May 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/4 Seznámení s ovládáním aplikace, práce se sešitem. Vkládání dat, úpravy a formátování dat. Změny struktury listu a sešitu. Základy tvorby vzorců a seznámení s funkcemi automatického shrnutí. Tvorba minigrafů a grafů a jejich formátování. Nastavení rozložení stránky a tisk tabulek a grafů. Tue, 02 May 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook – tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/38 Kurz je souhrnem užitečných tipů a triků pro rychlé a správné používání aplikace Microsoft Outlook. Témata se týkají všech složek aplikace, od pošty až po deník. Jsou ukázány některé alternativní postupy k běžně používaným, v některých případech mohou přinášet nejen nový pohled na funkce aplikace, ale i úsporu času. Thu, 04 May 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – pro mírně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/50 Nastavení a používání vlastností dokumentu. Formátování rozsáhlejších dokumentů pomocí stylů. Používání a tvorba šablon. Vkládání obsahu a jeho aktualizace. Tvorba a organizace stavebních bloků. Nástroje kontroly dokumentu. Používání hromadné korespondence k rozesílání personifikovaných dopisů a přání. Hromadný tisk obálek a štítků. Wed, 10 May 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/51 Pokročilá práce s tabulkami, obrázky, grafy a dalšími objekty. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a dalšími seznamy. Organizace struktury dokumentu s využitím zobrazení Osnova. Tvorba a použití formulářů . Revize dokumentu a jeho ochrana. Tvorba formulářů a úvod do automatizace. Mon, 22 May 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - tipy a triky pro efektivní práci http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/23 Kurz je zaměřen především na zrychlení běžných administrativních úkonů v Microsoft Excel. Základní znalosti účastníků, kteří již s Excelem pracují, budou doplněny a rozšířeny o tipy a triky, které zrychlí práci. Účastníkům, kteří Excel nepoužívají často nebo se k němu po delší době vracejí, přinese absolvování kurzu navíc i větší jistotu při práci s touto aplikací. Mon, 22 May 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - tipy a triky pro efektivní práci http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/24 Kurz je zaměřen především na zrychlení běžných administrativních úkonů v Microsoft Excel. Základní znalosti účastníků, kteří již s Excelem pracují, budou doplněny a rozšířeny o tipy a triky, které zrychlí práci. Účastníkům, kteří Excel nepoužívají často nebo se k němu po delší době vracejí, přinese absolvování kurzu navíc i větší jistotu při práci s touto aplikací. Mon, 22 May 2017 08:00:00 +0200 cs MOC 10982 - Windows 10 - podpora a řešení problémů http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/68 Kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k podpoře a řešení problémů počítačů a zařízení s Windows 10 v prostředí domény Windows Server. Účastníci kurz musí mít dobré znalosti o tom, jak nakonfigurovat systém Windows 10 a jeho vlastnosti a jak mohou tyto funkce používat v podnikových prostředích. Tento kurz je zaměřen na odstraňování problémů zařízení s Windows 10. Mon, 22 May 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – analýza dat a statistické výpočty http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/10 Využití pokročilých funkcí kontingenční tabulky k analýze rozsáhlých dat. Použití nástrojů citlivostní analýzy. Nástroje pro zjišťování závislostí jevů a predikci budoucího stavu. Aplikace pokročilých nástrojů Microsoft Excel pro analýzu a statistické zpracování dat. Ukázka použití doplňku Analýza dat (Analysis ToolPack) k vybraným statistickým analýzám. Grafické a výpočetní metody pro zpracování souborů dat. Fri, 30 Jun 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook - tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/39 Kurz je souhrnem užitečných tipů a triků pro rychlé a správní používání aplikace Microsoft Outlook. Témata se týkají všech složek aplikace, od pošty až po deník. Jsou ukázány některé alternativní postupy k běžně používaným, v některých případech mohou přinášet nejen nový pohled na funkce aplikace, ale i úsporu času. Wed, 06 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Základy eGovernmentu a efektivní komunikace s veřejnou správou pro malé a střední firmy http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/62 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. Cílem semináře je připravit účastníky komplexního souboru administrativních úkonů spojených s prvky eGovernmentu v ČR v souvislosti s elektronizací procesů. Absolvent si v rámci kurzu osvojí teoretické znalosti včetně aktuální legislativy a praktické postupy usnadňující komunikaci firem s veřejnou správou, elektronickou archivací dokumentů a elektronickým bankovnictvím. Účastníci kurzu dostanou přístup do e-learningových kurzů věnovaných nejen této problematice." Wed, 06 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - pro mírně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/27 Využití programu Microsoft Excel při vytváření výkazů, formulářů a zpráv. Thu, 07 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - analýza dat a statistické výpočty http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/30 Využití pokročilých funkcí kontingenční tabulky k analýze rozsáhlých dat. Použití nástrojů citlivostní analýzy. Nástroje pro zjišťování závislostí jevů a predikci budoucího stavu. Aplikace pokročilých nástrojů Microsoft Excel pro analýzu a statistické zpracování dat. Ukázka použití doplňku Analýza dat ( Analysis TollPack) k vybraným statistickým analýzám. Grafické a výpočetní metody pro zpracování souborů dat. Fri, 15 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/54 Tipy a triky pro efektivní tvorbu a získání profesionálního vzhledu dokumentů. Fri, 15 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - tipy a triky pro zefektivnění práce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/28 Nové funkce, klávesové zkratky, efektivní řešení. Mon, 18 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word - tipy a triky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/56 Nejvhodnější postupy pro zkrácení tvorby dokumentů a profesionálního vzhledu. Fri, 22 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/21 Kurz je určen pro mírně pokročilé uživatele MS Excel, kteří si chtějí své znalosti obnovit a doplnit. Tipy pro rychlé vkládání dat a jejich formátování pomocí vlastních a podmíněných formátů. Tvorba vzorců s různými typy odkazů včetně prostorových a externích. Formátování a správa seznamů s využitím funkce tabulky. Řazení a filtrace rozsáhlých dat pomocí automatického filtru. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Mon, 25 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Visio - základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/45 Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Propojení dat výkresů s databázemi. Tue, 26 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Visio - pro začátečníky - otevřený http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/47 Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Propojení dat výkresů s databázemi. Tue, 26 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - interaktivní tabulky a grafy http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/29 Kurz je určen uživatelům, kteří mají dobré základy v běžném používání aplikace Excel a chtějí provádět sofistikovanější analýzy zahrnující zejména různé interaktivní a dynamické prvky. Uživatel se seznámí se základními prvky parametrizace úloh v aplikaci Excel a zrealizuje několik praktických řešení zaměřených na tvorbu interaktivních tabulek a grafů. Wed, 27 Sep 2017 08:00:00 +0200 cs "Microsoft Excel - pro ,,věčné"" začátečníky" http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/26 Práce v programu Microsoft Excel pro běžné uživatele. Mon, 02 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/49 Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a obrázků a jejich základní nastavení. Vkládání záhlaví a zápatí, číslování stránek. Kontrola pravopisu a gramatiky. Tisk dokumentu. Tue, 03 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - pro pokročilé uživatele - otevřený http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/32 Využití programu Microsoft Excel pro vytváření efektních grafů, trendových čar apod. Wed, 04 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint – prezentační dovednosti prakticky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/40 Praktická a konkrétní demonstrace postupů, jak zlepšit kvalitu a efektivitu vlastních prezentací z hlediska obsahového i estetického. Thu, 05 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint - prezentační dovednosti prakticky - otevřený http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/43 Praktická a konkrétní demonstrace postupů, jak zlepšit kvalitu a efektivitu vlastních prezentací z hlediska obsahového i estetického. Thu, 05 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Outlook – poštovní služby http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/36 Základní využívání Microsoft Outlook jako správce pošty a kontaktů. Efektivní komunikace a organizace zpráv, základní nastavení pošty, tvorba a sdílení kontaktů, používání distribučních skupin. Fri, 06 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft PowerPoint – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/42 Pokročilá práce s obsahem prezentace. Globální formátování prezentace pomocí vlastních předloh a motivů. Tvorba šablon. Pokročilé možnosti vkládání a propojování objektů. Nastavení přechodu snímků a animace vložených objektů. Techniky předvádění prezentace a sbalení prezentace pro distribuci. Tue, 10 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Právní aspekty práce s elektronickými dokumenty a jejich archivace http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/64 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. Cílem semináře je seznámení se s problematikou digitalizace dokumentů a jejich archivace v rámci stávajících legislativních úprav. Na tuto tematiku navazuje problematika elektronických platebních systémů. Účastníci kurzu dostanou přístup do e-learningových kurzů věnovaných nejen této problematice." Wed, 11 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/18 Kurz je určen pro uživatele MS Excel, kteří provádějí složitější analýzy a zpracovávají rozsáhlá data. Kurz zahruje tato témata: Pokročilé využití vzorců a funkcí, metody identifikace a odstranění chyb ve vzorcích. Zajištění integrity dat pomocí funkce ověření. Složitější filtrace dat pomocír ozšířeného filtru. Analýza rozsáhlých dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Využití nástrojů citlivostní analýzy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Fri, 13 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – pro mírně pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/5 Tipy pro rychlé vkládání dat a jejich formátování pomocí vlastních a podmíněných formátů. Tvorba vzorců s různými typy odkazů včetně prostorových a externích. Podrobné formátování grafů a vkládání spojnic trendu. Formátování a správa seznamů s využitím funkce tabulky. Řazení a filtrace rozsáhlých dat pomocí automatického filtru. Využití výsledků práce v jiných aplikacích Office. Mon, 16 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Datové schránky – komunikace s veřejnou správou http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/63 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. V tomto semináři účastníci získají znalosti o základních pravidlech práce s Datovými schránkami pro komunikaci s veřejnou správou. Účastníci kurzu se seznámí s přehledem platné legislativy a zároveň získají mnoho praktických informací a shrnutí změn, které v komunikaci s veřejnou správou přinesly datové schránky." Wed, 18 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - vzorce prakticky http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/19 Vzorce a funkce v tomto kurzu nejsou používány ve smyslu klasických výpočtů, ale jako podpůrný aparát pro realizaci jiných funkcí Excelu, jako je dynamické generování dat, tvorba pojmenovaných vzorců, sofistikované verze podmíněného formátování, komplikovanější případy ověření dat, porovnávání seznamů, hledávání duplicit, rozšířené možnosti filtrace nebo příprava dat speciálních grafů apod. Rozsah bude modifikován podle úrovně znalostí účastníků. Mon, 23 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel – makra efektivně http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/20 Kurz je určen pro uživatele, kteří si potřebují zautomatizovat některé každodenně se opakující činnosti, ale nechtějí se příliš zabývat teorií programování ve VBA. V kurzu se uživatelé naučí zaznamenat opakující se postupy formou makra, naučí se makro ladit krokováním a vytvořit si nástroje pro jeho spuštění. Během kurzu budou zmíněny tipy, jak makro zaznamenat tak, aby pracovalo co nejobecněji i bez větších úprav kódu. Tue, 24 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Word – pro středně pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/58 Kurz je určen pro uživatele, kteří s programem již běžně pracují. Thu, 26 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs ICT bezpečnost - základní informace o situaci, hrozbách, rizicích, digitálních stopách http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/66 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. Účastníci získají přehled o dostupných metodách a nástrojích pro zabezpečení firemního i domácího počítače. Účastníci se seznámí s riziky a situací v bezpečnosti IT. Dále účastníci získají povědomí o legislativním rámci této problematiky. Tématem budou také stopy zanechávané v digitálním světě a možnost zneužití. Pozornost bude věnována problematice elektronického bankovnictví a bezpečného platebního styku. Účastníci kurzu dostanou přístup do e-learningových kurzů věnovaných nejen této problematice." Fri, 27 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft OneNote http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/34 Možnosti práce s Microsoft OneNote. Účastníci kurzu se naučí, jak snadno strukturovaně uspořádávat, vyhledávat, opakovaně používat a sdílet poznámky a informace. Důraz bude kladen i na sdílení informací s ostatními aplikacemi sady Microsoft Office. Pomocí OneNote a jeho dokonalému třídění se účastníci kurzu naučí mít vždy vše po ruce poznámky a odkazy na dokumenty, videa, zvuky a další objekty. Fri, 27 Oct 2017 08:00:00 +0200 cs Microsoft Excel - vytváříme aplikaci - otevřený http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/31 Zkušený lektor Vás provede tvorbou aplikace - interaktivního reportu. Školení zahrnuje jednak některé pokročilé techniky práce v aplikaci Excel, jednak automatizaci části aplikace pomocí jazyka Excel VBA. Mon, 30 Oct 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – vytváříme aplikaci http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/13 Zkušený lektor Vás provede tvorbou aplikace – interaktivního reportu. Školení zahrnuje jednak některé pokročilé techniky práce v aplikaci Excel, jednak automatizaci části aplikace pomocí jazyka Excel VBA. Mon, 30 Oct 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – základní - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/53 Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na běžnou kancelářskou korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a obrázků a jejich úpravy v dokumentu . Vkládání a nastavení záhlaví a zápatí, číslování stránek. Kontrola pravopisu a gramatiky. Tisk dokumentu. Thu, 02 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Visio – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/46 Pokročilé metody formátování pomocí stylů, práce s vrstvami, podrobné nastavení chování obrazců, vytváření vlastních vzorníků, nastavení ochrany výkresů, tvorba specifických výkresů pomocí vybraných šablon včetně ukázky propojení výkresu s databází. Fri, 03 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft PowerPoint – základní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/41 Základy vytváření prezentací, jejich formátování a úprava. Vkládání různých typů snímků a práce s nimi, vkládání textu do zástupných symbolů a textových polí a jeho formátování. Vkládání objektů do zástupných symbolů a jejich úprava. Nastavení prezentace před tiskem a tisk. Tue, 07 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – interaktivní tabulky a grafy II. http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/15 Kurz je určen uživatelům, kteří mají velmi dobré znalosti aplikace Excel, zejména v oblasti používání vzorců. Cílem kurzu je vytvořit interaktivní report z dat základní databáze s využitím řady technik, jako je použití dynamických vzorců, využití ovládacích prvků, parametrických grafů atd. Wed, 08 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – rychlý restart http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/17 Kurz je určen pro samouky, kteří již mají minimální znalosti aplikace a chtějí si je utvrdit a rozšířit. Vkládání dat, jejich úpravy a formátování. Změny struktury listu a sešitu. Základy tvorby vzorců a funkce automatického shrnutí. Tvorba minigrafů a grafů a jejich formátování. Nastavení rozložení stránky a tisk tabulek a grafů. Fri, 10 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Internet – pokročilé využití a rizika http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/1 Účastníci se naučí rychle a efektivně získávat informace na Internetu, osvojí si pokročilé využívání služeb a dalších možností, které síť Internet nabízí. V kurzu se účastníci seznámí na příkladech z praxe i s riziky práce na internetu, typy útoků a možnostmi zneužití informací. Účastníci získají mnoho užitečných rad pro bezpečné používání internetu. Fri, 10 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Project – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/44 Efektivní tvorba projektového plánu. Zahrnuje podrobné informace o úkolech, zdrojích a jejich přiřazení. Metody optimalizace plánu. Importy a exporty dat. Mon, 13 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro pokročilé - intenzivní http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/57 Kurz je určen pro uživatele Word, kteří zpracovávají rozsáhlé dokumenty. Kurz zahrnuje tato témata: Výpočty a řazení v tabulkách. Převod textu na tabulku a zpět. Podrobné nastavení formátování a obtékání obrázků textem. Vkládání a formátování grafů a obrazců. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a vysvětlivkami. Organizace dokumentu s využitím stylů a zobrazení Osnova, tvorba a použití vnořených dokumentů. Revize dokumentu a různé formy jeho ochrany. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech. Tue, 14 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs ICT bezpečnost – konkrétní problémy spojené s autentizací a sociálním inženýrstvím http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/65 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089..Cílem je získání základního povědomí z oblasti autentizace a sociálního inženýrství. Chyby v této oblasti mohou velmi ovlivnit bezpečnost celé organizace. Účastníci získají mnoho užitečných rad. Seznámí se s typickými situacemi a případy útoků. Na příkladech nezodpovědného chování uživatelů i IT manažerů si potvrdí důležitost chování ke zvýšení celkové bezpečnosti dat a systémů." Mon, 20 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – úvod do programování ve VBA http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/11 Automatizace opakujících se činností pomocí Microsoft Excel VBA. Základy jazyka - deklarace procedur a funkcí, deklarace proměnných a konstant, základní podmíněné příkazy a příkazy cyklů. Používání funkcí VBA. Úvod do objektového modelu Excel. Tvorba vlastních funkcí. Úvod do používání událostí. Tue, 21 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Office 2016 – rozdíly a nové funkce oproti 2010/2013 http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/61 Kurz je určen pro uživatele produktů Microsoft Office 2010 nebo 2013, kteří chtějí začít rychle a efektivně využívat produkty nového Office 2016. Zaměřeno na Word, Excel, Outlook a PowerPoint. Zjednodušené ovládání, hledání informací a sdílení ve všech aplikacích Microsoft Office. Snazší tvorba rešerší a sledování stavu sdíleného dokumentu v aplikaci Word. Nové nástroje týmové spolupráce v aplikaci Outlook. Účinnější funkce grafické prezentace a analýzy dat v aplikaci Excel. Snazší tvorba efektivní prezentace a nové funkce pro její převádění. Fri, 24 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – analýzy a pokročilé výpočty http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/33 Kurz je rozdělen do dvou hlavních témat. První zahrnuje vybrané nástroje pro výpočetní a grafickou analýzu dat. Účastníci se seznámí s několika výkonnými funkcemi a vybranými možnostmi rychlé grafické analýzy dat a jejich působivé prezentace. Druhá část kurzu je věnována analýze dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Tento kurz nahrazuje a rozšiřuje oblíbený kurz Microsoft Excel - kontingenční tabulky. Tue, 28 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/6 Rozšíření základních znalostí programu Microsoft Excel o pokročilé využití vzorců a funkcí, import dat z jiných zdrojů a jejich složitější filtrace a analýzy pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Používání přehledů a souhrnů. Zajištění integrity dat pomocí ověření. Nastavení ochrany sešitu a jeho sdílení s jinými uživateli. Thu, 30 Nov 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – zpracování rozsáhlých dat http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/16 Zpracování rozsáhlých dat uspořádaných formou seznamu. Koncepce seznamu. Formátování seznamu jako tabulky a jeho výhody. Import dat z různých zdrojů s využitím SQL. Využití parametrických dotazů. Použití funkce ověření pro dosažení integrity zadávaných dat. Řešení problémů s duplicitními daty. Parametrická extrakce informací z rozsáhlých dat. Analýza a vizualizace rozsáhlých dat formou KT a grafů. Mon, 04 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Access – tvorba databáze jednoduše http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/3 Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních vlastností polí. Praktická práce s daty tabulek – vyhledávání a náhrada dat, řazení a filtrace. Import / export dat z / do Microsoft Excel. Tvorba základních dotazů včetně vypočítávaných, souhrnných a dotazů nad více tabulkami. Tvorba formulářů a sestav pomocí průvodců, úpravy jejich uspořádání a formátování. Wed, 06 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Outlook – týmová spolupráce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/35 Podrobné nastavení sledování a možností pošty, automatická organizace zpráv pomocí pravidel, využití aplikace k organizování vlastního času, plánování schůzek a další možnosti týmové spolupráce. Tvorba úkolů a jejich předávání. Efektivní využití poznámek. Sledování činností pomocí Deníku. Wed, 06 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel 2016 – novinky oproti verzi 2010 a 2013 http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/25 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2016, kteří dosud pracovali ve verzi 2010 nebo 2013. Uživatel se stručně seznámí se zásadními novinkami nové verze, zejména s funkcí automatického rozdělování textu, s funkčnostmi týkajícími se rychlé analýzy dat, práce se vzorci, používání nových funkcí a možností prezentace dat novými typy grafů. Pozornost bude věnována také novinkám kontingenčních tabulek. Okrajově budou zmíněny i nové doplňky PowerPivot, PowerQuery a PowerView. V tomto kurzu budou novinky prezentovány a klienti si je budou moci vyzkoušet na připravených příkladech, ale nejde o systematickou výuku, k tomu jsou určená jiná školení. Thu, 07 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – tipy a triky pro zefektivnění práce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/7 Nové funkce, klávesové zkratky pro nejčastější činnosti, efektivní a atraktivní netradiční řešení praktických problémů. Fri, 08 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel - PowerQuery, PowerPivot a PowerView http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/22 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013 / 2016, kteří se chtějí naučit využívat doplňky PowerQuery, PowerPivot a PowerView pro Excel 2013 jako nástroj Self-Business Intelligence k importu, transformaci, analýze a prezentaci velkých objemů dat uložených v různých externích zdrojích. Předzpracování dat během importu za účelem snadné následné analýzy v aplikaci Excel, tvorba datových modelů využívající relace, tvorba vzorců v jazyce DAX (Data Analysis Expressions) a analýza rozsáhlých dat pomocí kontingenčních tabulek. Prezentace dat pomocí sestav PowerView. Mon, 11 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – vzorce a funkce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/9 Prostorové a externí odkazy ve vzorcích. Používání názvů s oborem sešit / list. Přehled funkcí různých kategorií (matematické, textové, funkce data a času, logické, databázové). Maticové vzorce a funkce. Typy chyb ve vzorcích a jejich příčiny. Nástroje pro analýzu vzorců. Tue, 12 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – hromadná korespondence http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/48 Rozesílání hromadných dopisů či přání včetně obálek či tisku štítků. Tvorba katalogů a evidenčních přehledů a sestav. Používání různých zdrojů dat, filtrace slučovaných dat. Thu, 14 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Excel – programování ve VBA pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/12 Posluchači se seznámí s pokročilými technikami práce ve VBA, jako je tvorba formulářů, úprava uživatelského rozhraní, práce se složkami a soubory. Automatizace jiných aplikací, zpracování dat pomocí ADO, tvorba vlastních objektů nebo používání API funkcí. Thu, 14 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Word – pro pokročilé http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/52 Pokročilá práce s tabulkami, obrázky, grafy a dalšími objekty. Tvorba složitých a rozsáhlých dokumentů, doplněných rejstříkem, poznámkami pod čarou a dalšími seznamy. Organizace struktury dokumentu s využitím zobrazení Osnova. Tvorba a použití formulářů . Revize dokumentu a jeho ochrana. Tvorba formulářů a úvod do automatizace. Mon, 18 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Access – úvod do programování ve VBA http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/2 Automatizace aplikace pomocí Microsoft Access VBA. Základy jazyka - deklarace procedur a funkcí, deklarace proměnných a konstant, základní podmíněné příkazy a příkazy cyklů. Používání funkcí VBA. Úvod do objektového modelu Access Tvorba vlastních funkcí. Programování událostí formulářů a sestav. Mon, 18 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs ICT bezpečnost - zálohování, mazání, obnova dat a bezpečné zničení elektronických médií http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/67 "Seminář byl vytvořen na základě projektu ""Akademie elektronických transakcí"" reg.č.CZ.1.07/3.2.11/03.0089. Účastník semináře získá vědomosti o zálohování dat a naopak o přesně definovaném zničení dat a jejich obnovení. Dále se seznámí s nejdůležitějšími předpisy a zákony týkající se této problematiky." Wed, 20 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs Microsoft Office 2013 – týmová spolupráce http://wwwtest.e-invent.eu/digi-akademie/kurzy/detail/60 Možnosti spolupráce v týmu s podporou aplikací Microsoft Office 2013 a SharePoint 2013. Nastavení aplikací pro spolupráci a sdílení šablon a dalších položek Office. Poznámka: V rámci kurzu jsou probírány možnosti týmové spolupráce v Microsoft Outlook jen v oblasti elektronické komunikace, organizace schůzek a předávání úkolu jsou předmětem zvláštních školení. Tvorba sdílených databází aplikace Microsoft Access je rovněž předmětem zvláštního školení. Thu, 21 Dec 2017 08:00:00 +0100 cs